Liturgia
2020-07-05, Niedziela
Czternasta Niedziela zwykła
Za 9, 9-10, Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b), Rz 8, 9. 11-13, Por. Mt 11, 25, Mt 11, 25-30
2020-07-06, Poniedziałek
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
J 4, 34-38, Iz 58, 6, 10, Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2), J 3, 16, J 4, 34-38
2020-07-07, Wtorek
Oz 8, 4-7. 11-13, Ps 115 (113B), 3-4. 5-6. 7ab i 8. 9-10 (R.: por. 9a), J 10, 14, Mt 9, 32-38
Zapamiętaj mnie (90 dni)