Katolicka Fundacja Dzieciom

Przedszkole Niepubliczne Świetlica Środowiskowa
im. Matki Laury Meozzi Profilaktyczno-wychowawcza
im. Błog. Edmunda Bojanowskiego

 

Najpierw działała tylko ochronka, następnie założono Fundację. W 1998 roku Fundacja powołała do życia świetlicę środowiskową. Obecnie pod opieką Fundacji znajduje się około 80 dzieci w wieku szkolnym i 50 w wieku przedszkolnym. Wkrótce Świetlica Środowiskowa (ze względu na zaistniałą potrzebę) ma zostać przekształcona w części z profilaktyczno - wychowawczej na socjoterapeutyczną.

 

 

Stałe dziedziny działalności:

 

 1. W czasie wakacji letnich wyjeżdżamy na kolonie, a dla tych, którzy nie mogli pojechać organizujemy na miejscu półkolonie w świetlicy.
 2. W czasie zimy wyjeżdżamy na zimowisko.
 3. Organizujemy wspólne spotkania dzieci i rodziców z okazji Mikołajek i Wigilii.
 4. Co roku w okresie świątecznym wystawiamy jasełka, na które zapraszamy rodziny młodych aktorów oraz wszystkich wspierających naszą działalność.
 5. Bierzemy udział w festynie parafialnym: dzieci prezentując swoje umiejętności aktorskie. Dodatkową atrakcją jest możliwość zakupienia wykonanych przez dzieci prac plastycznych.
 6. W miarę potrzeb i możliwości zakupujemy podręczniki i przybory szkolne dla najbiedniejszych dzieci
 7. Zapewniamy dzieciom pomoc medyczną: stała kontrola, diagnozowanie chorób, skierowania do specjalistów, wykupywanie recept.
 8. Raz w miesiącu urządzamy spotkania z muzykami z Agencji Artystycznej "Silesia", którzy przyjeżdżają do nas i prezentują różne rodzaje instrumentów.
 9. Gościmy u siebie czasem Teatr Lalki i Aktora "Baju Baj".

 

Wizja przedszkola:

 

 1. Swoją działalność opiera na takich wartościach jak: miłość, prawda i dobro.
 2. Opieką obejmuje dzieci z rodzin wymagających szczególnego wsparcia, umożliwiając ich bezpłatne uczęszczanie do przedszkola
 3. Zapewnia pomoc dzieciom oraz rodzicom w sferze intelektualnej, emocjonalnej, religijnej i materialnej.
 4. Podstawą działania jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 5. Kształtuje w wychowanku pozytywny obraz siebie i umiejętność odkrywania własnych talentów.
 6. Przygotowuje dzieci do życia w społeczności i uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 7. Otacza dzieci pomocą i opieką psychologiczną, lekarską, a w razie potrzeby innych specjalistów.

 

Podstawowe cele świetlicy:

 

Dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, właściwych postaw etycznych i moralnych. Poprawiają swe wyniki w nauce, biorą udział w licznych imprezach kulturalnych (kino, teatr), co umożliwia im wyrównanie szans startu w dorosłe życie. Dzieci mają możliwość poznać i rozwinąć swoje talenty, co daje wymierne efekty takie, jak: zdobycie II miejsca w V Przeglądzie Obrzędów Bożonarodzeniowych w Bytomiu, zdobycie Nagrody Specjalnej Akcji Katolickiej Oddział Katowice IX Katowickich Spotkań Kolędowych pod patronatem Miasta Katowic "Śpiewajmy Jezusowi"

 

Nasza Fundacja funkcjonuje w dużej mierze dzięki hojnym ofiarodawcom, którzy nie są obojętni na potrzeby bliźnich. Jeśli i Państwo chcieliby dołączyć do grona osób troszczących się o dzieci, prosimy o wpłaty na niżej podane konto:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY KATOWICE
UL. KOPERNIKA 5
04 8437 0002 0010 0112 1590 0002
KRS: 0000191810

 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca odprawiana jest Msza św. za ofiarodawców:

8.00 - za dobroczyńców przedszkola
18.30 - za dobroczyńców świetlicy

Zapamiętaj mnie (90 dni)