Czy katolicy żyjący w niesakramentalnych związkach małżeńskich mogą przystępować do spowiedzi?

 

Katolicy, którzy nie mogą zawrzeć sakramentalnego małżeństwa z powodu przeszkody ważnego węzła małżeńskiego i żyją w związkach cywilnych bądź w konkubinatach zasadniczo nie mogą przystępować do spowiedzi i komunii św. Brak wielkich dobrodziejstw duchowych, które płyną z praktykowania spowiedzi i przyjmowania daru Ciała Pańskiego z czasem dla wielu z nich staje się czymś bardzo dotkliwym. Niejednokrotnie w bezpośrednich rozmowach z nimi słyszałem jak ze łzami w oczach mówili o swojej wielkiej tęsknocie za spowiedzią i komunią św. Ich sytuacja w życiu religijnym jest trudna, ale nie beznadziejna. Przeszkoda ważnego węzła małżeńskiego wygasa z chwilą śmierci jednego z małżonków, bądź też w przypadku małżeństwa nieważnie zawartego po prawomocnym wyroku stosownego Sądu Biskupiego, orzekającego nieważność danego małżeństwa.

 

Dopóki jednak przeszkoda trwa, a katoliccy małżonkowie cywilni korzystają z prawa do współżycia cielesnego, kontakt z Boskim Zbawicielem jest możliwy przez niepełny udział w Eucharystii zwłaszcza niedzielnej przez dobrą modlitwę, szczery żal za grzechy oraz praktykowanie komunii św. duchowej. Mogą spełniać dobre uczynki, czynić dzieła pokutne, praktykować jałmużnę i posty. W takim stanie rzeczy ze spowiedzi i komunii św. mogą skorzystać jedynie w przypadku realnego, bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci, a więc np.: w szpitalu w przypadku poważnej operacji, bądź śmiertelnej choroby.

 

Inna możliwość przystępowania do spowiedzi i komunii św. przez małżonków cywilnych pojawia się wówczas, kiedy znajdą się w podeszłym wieku i z tej racji zanika potrzeba współżycia cielesnego, bądź też z powodu poważnej choroby jednego z nich staje się ono niemożliwe, a ich dalsze wspólne życie opiera się na miłości bratersko - siostrzanej. W takich przypadkach mogą oni uzyskać zezwolenie ks. Biskupa na przystępowanie do spowiedzi i komunii św. Zezwolenie to mogą uzyskać za pośrednictwem swojego proboszcza, któremu przedstawiają swoją aktualną sytuację i składają oświadczenie, że podjęli decyzję dalszego wspólnego życia jak brat z siostrą i nie będą żyć ze sobą cieleśnie.

 

Po uzyskaniu moralnej pewności co do szczerości złożonego oświadczenia oraz możliwości dotrzymania podjętego zobowiązania ks. proboszcz zwraca się z pisemną prośbą do Biskupa o udzielenie stosownego zezwolenia. Udzielając zezwolenia, ks. Biskup określa dalsze warunki praktykowania przez nich spowiedzi i komunii św. Tak więc zasadniczo katolicy pozostający tylko w związkach cywilnych nie mogą przystępować do spowiedzi i komunii św. ale możliwe są wyjątki, o czym warto wiedzieć a w przypadku zainteresowanych także przemyśleć i podjąć stosowną decyzję dla ubogacenia wzajemnej miłości.

 

Ks. Proboszcz Paweł Buchta

Zapamiętaj mnie (90 dni)
Facebook
';