WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII PIOTRA I PAWŁA W KATOWICACH

  Transmisje internetowe

  

   

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
W SPRAWIE PRZEKAZANIA JEDNEGO PROCENTA PODATKU DOCHODOWEGO
NA RZECZ CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

 

 

Żródła Ludzkiej mocy i słabości

 

 

   Nasza Wspólnota nr 45

 

      

   WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI USTANIA PANDEMII,

O POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA

 

  

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO NIEDZIELNYCH PROFANACJACH KOŚCIOŁÓW

 

 

W każdą niedzielę o godz. 11.00 zapraszamy do udziału w Mszach św. ON-LINE na naszym parafialnym facebooku.

W związku z zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym informujemy, że w naszym kościele Msze św. w dni powszednie i w niedziele będą według stałego harmonogramu. Zgodnie z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2. Należy także zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa. Jednocześnie przypominamy, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

 

 OŚWIADCZANIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO DECYZJI TRYBUNAŁU KONSYTUCYJNEGO


 

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

 

 Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim

GŁOS O PRZYSZŁOŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA

 

 

  Słowo ks. Proboszcza Andrzeja Nowickiego

pieśń o obrazie MB Piekarskiej w naszym kościele

tekst i nuty

MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ – LEKARKI

 

Modlitwa Słowem Bożym z adoracją Najświętszego Sakramentu

w każdy wtorek o godz. 19.30.

Prowadzący ks. Szymon Karnówka

Transmisja on-line  na Facebook


 

Liturgia
2021-06-23, Środa
Rdz 15, 1-12. 17-18, Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a), J 15, 4a. 5b, Mt 7, 15-20
2021-06-24, Czwartek
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Łk 1, 5-17, Jr 1, 4-10, Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b), 1 P 1, 8-12, J 1, 7; Łk 1, 17, Łk 1, 5-17
2021-06-25, Piątek
Rdz 17, 1. 9-10. 15-22, Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b), Por. Mt 8, 17, Mt 8, 1-4
Zapamiętaj mnie (90 dni)
Facebook
';