Grupy parafialne

 

WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA
wtorek, godz. 17.00
Anna Van der Coghen
pawilon katechetyczny

 

 

  MINISTRANCI
Sobota godz. 8.45
Ks. Mirosław Banaś
salka ministrancka 

 

 

 PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
Msza św. I piątek 19.15
Ks. Adam Palion
Salki po uzgodnieniu z animatorem

 

 

RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE
W piątki o 19.15
Ks. Adam Palion
kościół

 

 

KATECHEZA CHRZCIELNA
Czwartek przed III niedzielą
Ks. Marek Zyzak
salka w pawilonie katechetycznym

 

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ
Raz w miesiącu wieczorami
Ks. Adam Palion
 W ustalonych mieszkaniach

 

 

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
we wtorki o 19.15
Ks. Mirosław Banaś
salka w pawilonie katechetycznym

 

 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

 msza św I Niedziela każdego miesiąca godz. 7.30

- po mszy św spotkanie modlitewne.

 

 

 

  ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
Środa godz. 16.00
Ks. Prob. Andrzej Nowicki, Ks. Piotr Masarski, Ks. Marek Zyzak, Ks. Paweł Rylski
dom katechetyczny

 

  

LEGION MARYI
Poniedziałek, godz. 17.00
Ks. Piotr Masarski
pawilon katechetyczny

 

 

GRUPA MODLITEWNA ŚW. O . PIO
23 – każdego miesiąca
Ks. prob. Andrzej Nowicki
kościół

 

 

 CHÓR PARAFIALNY
p. Elżbieta Laksa

dom katechetyczny Ip.

 

 

AKCJA KATOLICKA
16- tego m-ca, o godz. 19.15
Ks. prob. Andrzej Nowicki
pawilon katechetyczny

 

 

 ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI
III poniedziałek o godz. 18.00
Ks. prob. Andrzej Nowicki
salka w głębi w pawilonie katechetycznym

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)
Facebook
';